Welcome...

-=+ Assumption College +=-


ร.ร.เลิศหล้าฯ บังคับเด็ก ม. 1 ซื้อ "โน้ตบุ๊ค" กว่า 50,000 บาท ใช้ในการเรียนการสอน !?!
ร.ร.เลิศหล้าฯ บังคับเด็ก ม. 1 ซื้อ "โน้ตบุ๊ค" กว่า 50,000 บาท ใช้ในการเรียนการสอน !?!

เนื้อความ
ข่าวจาก นสพ. ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ 1 ส.ค. 2545โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก ชี้แจงข่าวให้เด็กม.1 ซื้อโน้ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ราคากว่า 50,000 บาทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนว่า เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ตามหลัก E-Learning และเป็นนโยบายที่ทางโรงเรียนได้ตกลงกับผู้ปกครองไว้ก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนแล้ว ยืนยันจะไม่ทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียนแน่

จากกรณีที่มีข่าวระบุว่า โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก บังคับให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวนสองห้องเรียน ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมกับระบบการเชื่อมโยงโครงข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ราคาประมาณ 50,000 บาทเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทำให้มีการตั้งคำถามว่า เป็นความไม่เหมาะสมหรือไม่ที่จะให้เด็กอายุ ประมาณ 12-13 ปีใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ศักยภาพของผู้ปกครอง และความสามารถในการใช้งานของนักเรียน

นางอัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าฯ ได้กล่าวชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นจริง โดยเป็นโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาราว 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม แต่ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กำหนดเป็นนโยบาย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตั้งแต่ก่อนสมัครเข้าเรียนแล้วว่า ทางโรงเรียนจะใช้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการพัฒนา และเป็นสื่อเพื่อให้เด็กใฝ่รู้-ใฝ่เรียน ซึ่งผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

“ก่อนเข้าเรียนชั้น ม.1 ผู้ปกครองต้องรับทราบ และรู้ว่าตัวเองมีความสามารถในการสนับสนุนนโยบายนี้แค่ไหน กิจกรรมเช่นนี้ไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลย แต่ผู้ปกครองทราบอยู่แล้วว่ามีศักยภาพหรือไม่ ทราบก่อนเข้าเรียน จึงตัดสินใจให้ลูกเข้ามาเรียน เรามีการทดสอบความรู้ทางด้านภาษา เนื่องจากเป็นโครงการภาษาอังกฤษ เด็กต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษถึง 50 เปอร์เซ็นต์”

ทั้งนี้การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว นางอัชฌาระบุว่า เป็นการประสาน-บูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การหาข้อมูล สะสมความรู้ ขยายผล จะถึงถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ พร้อมชี้แจงว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เรียกว่า อี-เลิร์นนิ่ง (E-Learning) ที่ยังไม่มีโรงเรียนใดในประเทศไทยนำมาใช้ แม้แต่โรงเรียนนานาชาติเองก็ตาม

“หากมีคอมพิวเตอร์ก็จะการหาข้อมูลก็จะเป็นไปได้ในทันที เราสอนให้เด็กแบ่งแยกข้อมูลเป็นรายวิชา สะสมความรู้ จนถึงสอนการนำเสนอผ่านซอฟท์แวร์อย่างพาวเวอร์พอยต์ เราไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะทำก็ทำไปก่อนเลย ไม่ต้องรอตามประเทศอื่น”

สำหรับความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค ที่มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนั้น ผอ.โรงเรียนเลิศหล้าฯ กล่าวว่า เนื่องจากหาใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ก็จะไม่เพียงพอเนื่องจากเด็กนักเรียนก็จะมีเวลาใช้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น เพราะมีความจำเป็นต้องหมุนเวียนเด็กชั้นอื่นๆ เข้าใช้ด้วย

ส่วนผู้ปกครองที่มีปัญหาด้านการเงินในการใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คนั้น นางอัชฌา ได้ชี้แจงว่า ทางโรงเรียนได้ประมาณการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่าอาจมีผู้ปกครองราว 10 เปอร์เซ็นต์ที่อาจมีปัญหา ซึ่งทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเหล่านั้นได้เข้ามาพูดคุย และสร้างทางเลือกว่า โรงเรียนจะช่วยประสานงานในด้านการ ผ่อน เช่า หรือยืมให้

“ที่ผ่านมาก็มีผู้ปกครองเข้ามาคุยกับเรา 3 คนจากผู้ปกครองทั้งหมด 60 คน ซึ่งก็มีการถกเถียงกันตามหลักการศึกษา”

นอกจากนี้ นางอัชฌายังยืนยันด้วยว่า โรงเรียนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด เพียงแต่ ทางโรงเรียนจะระบุคุณภาพของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และประสานงานกับบริษัทที่ได้ราคาถูกกว่าที่ซื้อขายกันในทางตลาดเท่านั้น แต่ผู้ปกครองท่านใดจะไปซื้อยี่ห้ออื่นๆ หรือมีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้

“ถ้าผู้ปกครองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจ เราก็รู้สึกแย่ รู้สึกว่าเป็นการดูถูกโรงเรียน ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางวิชาการจริงๆ ไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง” นางอัชฌากล่าว พร้อมแนะนำด้วยว่า จริงๆ ผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยน่าจะให้โอกาสในการพิสูจน์ว่า โรงเรียนทำตามนโยบายที่กล่าวไว้หรือไม่ และสามารถทำให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่มากกว่า

ในประเด็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน อาจทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะในการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน นั้นทางโรงเรียนเลิศหล้าฯ ก็ได้ชี้แจงว่า ในการคิดหลักสูตรทางโรงเรียนก็ได้คำนึงถึงเรื่องดังกล่าวเช่นกัน แต่ก็ยืนยันว่าการเรียนการสอนจะมีกระบวนการที่ทำให้ทักษะทั้งสองสามารถดำเนินควบคู่ไปด้วยกันได้

“ไม่ได้แปลว่าเราทิ้งเรื่องการเขียน แต่ช่วงแรกที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องหัดกันเยอะนิดนึง แต่เด็กทำข้อสอบก็ยังเป็นระบบเดิมอยู่ ขอยืนยันว่าเราจะไม่เอาอะไรมาใช้อย่างไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับประเทศไทยแน่นอน”

ทั้งนี้ปัจจุบัน โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษกได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นรุ่นแรก จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องละ 30 คน และมีค่าเทอมราว 30,000 บาท
ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/viewnews.asp?NewsID=4534228646158

โดยคุณ : bik - [ 13 ก.พ. 2003 , 19:21:37 น. ] [ ip : 203.113.34.11 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ไปดูความคิดเห็นต่อข่าวนี้ได้ที่นี่
http://www.mthai.com/square/news/news07201.html
โดยคุณ : bik - [ 13 ก.พ. 2003 , 19:24:11 น.] [ ip : 203.113.34.11 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ก็ดีนิไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นเลยราคาแค่50000 ถ้าคิดว่าไม่affordก็อย่าเรียน รร นี้สิ
โดยคุณ : น้องเราอยู่ที่ รรนี้ - [ 25 ก.พ. 2003 , 14:13:16 น.] [ ip : 168.120.12.199 ]

ความคิดเห็นที่ 3
เออเดี๋ยวมันก็บังคับซื้อnotebookตัวละ100,000เองแหละ
โดยคุณ : ac 112 - [ 3 มี.ค. 2003 , 15:26:36 น.] [ ip : 168.120.71.80 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ไม่เป็นไรหรอก ค่าเทอม 30000 กับ ค่าnotebook 50000 ก็แค่80000 เราเรียนคนละหลักสูตรไม่มีnotebook ยัง 170000เลย แถมเป็นนักเรียนใหม่ ปาไป190000
โดยคุณ : เราเรียน รร นี้แต่คนละหลักสูตร - [ 17 ก.พ. 2004 , 17:57:25 น.] [ ip : 203.209.107.146 ]

ความคิดเห็นที่ 5
เขาไม่ได้บังคับนะ ซื้อของที่ไหนก็ได้ เขาแค่มีตัวเลือกว่าถ้าขี้เกียจก็ซื้อกับโรงเรียน เขามายได้บังครับ
โดยคุณ : เด็กโรงเรียนเนี่ย - [ 6 มี.ค. 2004 , 16:28:02 น.] [ ip : 203.107.196.50 ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
แจ้งลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสม | กฎ กติกา มารยาท | สัญลักษณ์พิเศษ |
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....